Závlahové systémy

Instalujeme profesionální závlahový systém Hunter od renomované firmy Hunter Industries Inc /USA/, předního světového výrobce profesionálních automatických závlahových systémů pro zahrady, parky, veřejné a sportovní plochy.

Specializujeme na projekty a instalace AZS na fotbalových a jiných sportovních plochách.

Projekce automatického závlahového systému

Správný návrh je nejdůležitějším předpokladem pro správnou funkci každého závlahového systému. Ani sebelepší komponenty nezajistí dobrou závlahu, pokud systém není dobře navržen. Do vlastního návrhu závlahy se tedy raději nepouštějte sami, ale nechte si ho navrhnout od odborníků. Nejspolehlivější způsob pro vytvoření přesného návrhu je osobní návštěva. Na místě vám doporučíme vhodný typ zavlažovacího systému a navrhneme rozmístění postřikovačů, umístění ovládací jednotky a posoudíme kapacitu vodního zdroje a možný způsob připojení. Pro zpracování návrhu systému a i následnou kalkulaci ceny je důležitá znalost celé řady údajů a existence přesného osazovacího plánu pozemku v měřítku. Veškeré konzultace v rámci naší návštěvy a vytvoření nabídky jsou zdarma a k ničemu Vás nezavazují. Projekční a poradenskou činnost poskytujeme: Všem investorům (majitelům domů, firmám, sportovním klubům, obecním úřadům, zemědělcům) nabízíme konzultační a poradenské služby při výběru nejvhodnějšího řešení závlahového systému..

 

Postup při realizaci automatického závlahového systému

Pro vypracování objektivní nabídka AZS, je vhodná osobní návštěva Vaší zahrady a upřesnění požadavků zadavatele. 
Obecně seznámíme zákazníka s automatickým zavlažovacím systémem.
Zjištíme požadavky zákazníka (co vše chce zalévat).
Zjistíme informací o pozemku, osazení rostlin a zdroji vody.  Naměří se hydrodinamický tlak zdroje vody a zaměří se pozemek za účelem výpočtu množství, ceny materiálu a práce.
Určíme umístění ovládací jednotky, čidla srážek, šachtic s ventily, požadavky na průchodky pod chodníčky atd..

Vypracujeme projektové dokumentaci a předložíme cenovou nabídku.
Vypracování projektu a cenové nabídky je zdarma. Cena realizace ATZ zavísí především na velikosti a členitosti terénu, na vydatnosti vodního zdroje a na požadavcích zadavatele.

Před realizací AZS předchází sepsání dohody o provedení díla, včetně záruky za dílo, dále pak uhrazení zálohy na instalační materiál ve výši 50% ceny díla. Na veškeré dodané komponenty a provedené práce poskytujeme záruku 3 roky, u vybraných komponentů je poskytována záruka až 5 let. 

Vlastní realizace AZS začíná vynačením míst všech postřikovaču, vyznačením vedení potrubních rozvodů a vyznačením umístění šachtic s el.mag. ventily. Následují výkopové práce které jsou odlišné u zahrad se vzrostlým trávníkem a u nově zakládaných zahrad bez trávníku. U starších již založených trávníků se snažíme zamezit jeho poškození. V místě budoucích drážek se před jejich vyhloubením nejdříve provede sejmutí (sloupnutí) vrstvy trávníku – travního drnu v šířce cca 15 cm. Zemní práce provádíme buď ručně nebo strojně. Instalace potrubních rozvodů a souběžně vedené elektroinstalace 24 V provádíme obvykle do hloubky 25 – 30 cm pod povrchem terénu. Po instalaci potrubních rozvdů a tlakové zkoušce, vrátíme vykopanou zeminu zpět do drážky a zhutníme, aby nedocházelo k propadnutí zeminy v místě výkopu. Vrátíme nazpět travní drny, které během několika dní srostou s okolním trávníkem.

V závěrečné fázi, se AZS připojí na řídící jednotku a na případné senzory. Zkontrolujeme všechny postřikovače, trysky, nastavíme správné výseče a dostřiky jednotlivých postřikovačů. Po seřízení všech postřikovačů na sekcích provedeme zkušební naprogramování jednotky a závěrečné odzoušení.

Doba provádění prací je dle velikosti zavlažované plochy 3 - 15 dní.
Následuje předání díla a seznámení zákazníka s obsluhou automatického zavlažovacího systému. Předání návodů na obsluhu (v českém jazyce) a záručních listů k instalovaným komponentům (ovládací jednotka, čerpadlo, atd.)
Převzetí doplatku z ceny za dílo.


BH-Garden s.r.o. | Libchavská 135 470 01 Česká Lípa | Mobil: +420 731 282 382 | Email: info@bh-garden.cz
© 2019 BH-Garden s.r.o.