Zahradní jezírka

Pomůžeme Vám navrhnout nejvhodnější zahradní jezírko pro Vaši zahradu s vhodnou filtraci, zařídíme realizaci na klíč – od výkopových prací, přes položení geotextilie a jezírkové folie, napuštění zahradního jezírka vodou, výběr a spuštění filtračního čerpadla, až po osázení kameny a rostlinami. Tvar jezírka Vám navrhneme tak, aby zapadl do charakteru řešeného prostoru s ohledem na rozměr a polohu pozemku. Velikost zahradního jezírka tedy není nikterak limitovaná, avšak vycházíme z pravidla, že se zvyšující se plochou stoupá i ekologická stabilita jezírka a tím i náročnost na jeho údržbu. Zhotovení jezírka provádíme pomocí speciální folie a geotextilie, kterou položíme na předem vytvarovaný a vyspádovaný terén. Nejnižší místo jezírka se odvíjí od celkové velikosti jezírka, avšak nemělo by být nižší než nezámrzná hloubka. Zahradní jezírko, které Vám vytvoříme, bude rozděleno na několik zón podle hloubky. Ty budou osázeny vlhkomilnými a vodními rostlinami. Podle velikosti jezírka navrhneme okolní výsadbu tak, aby nadměrně nezatěžovala ekosystém jezírka rozkladem spadaného listí. Tím zajistíme nízký obsah fosforu a dalších živin a potlačíme tvorbu řas. Součástí zahradních jezírek často bývá i dřevěné molo, terasa, lávky, osvětlení nebo jiné drobné abiotické prvky, které dotvoří požadovaný efekt.

Servis a údržba jezírek

Záruční servis

Všechny dodané komponenty a zařízení jsou před montáží prověřeny. Dodavatel zodpovídá za jejich správnou funkčnost za předpokladu, že budou používány k účelu jim určenému a podle pokynů uvedených v návodu k obsluze a údržbě.

Záruku na materiál a montážní práce poskytujeme ode dne převzetí po dobu: 36 měsíců. Během záruční lhůty dodavatel bezplatně odstraní všechny závady způsobené chybami ve výrobě, vadným materiálem nebo špatnou montáží.

Servisní lhůty:

 

  •     běžný servis do 48 hodin
  •     v případě havárie ihned
  •     záruka se nevztahuje na závady způsobené:
  •     neodbornou manipulací či zásahem
  •     použitím agresivních a chemických látek
  •     mechanickým poškozením
  •     poškození živelnou pohromou
  •     konstrukčním změnami bez vědomí dodavatele
  •     poškozením vinou nedodržení návodu v obsluze a údržbě

Je nutno dodržet návod na obsluhu a údržbu, který s každou zakázkou předáváme. Zajistit systém proti zamrznutí a udržovat systém v čistotě.

Provádíme pravidelný pozáruční servis a celkovou údržbu jezírek.

Údržba jezírka je velmi nutná a závisí na mnoha faktorech. Jezírka v závislosti na velikosti a typu staveb, vlastnostech vody, rostlinách a rybách, budou potřebovat během roku pravidelnou trvalou pozornost. Samozřejmostí je také respektovat přírodní zákony a o část práce se postará přirozená biologická rovnováha ve vodě.

BH-Garden s.r.o. | Libchavská 135 470 01 Česká Lípa | Mobil: +420 731 282 382 | Email: info@bh-garden.cz
© 2019 BH-Garden s.r.o.