Trávníky

Vedle zajímavé a reprezentativní stavby by se měl zářit i odpovídající trávník. K tomu ovšem nestačí trávní směs zasít a poté řádně sekat, ale také o trávník celoročně pečovat. Navíc i samotná půda, do které je zaséván, je téměř nejdůležitější částí přípravy a realizace krásné travnaté plochy. Upravený trávník je dnes vyžadován v našem životě stále častěji, je i vizitkou kulturnosti člověka. Hezký trávník má velký podíl na vzhledu celé zahrady. Kvalitně založený a pečlivě udržovaný trávník tak výrazně umocní celkový dojem. Zakládání trávníku nejčastěji provádíme výsevem travního semene nebo pokládkou travních koberců. Každá z těchto technologií má své výhody a nevýhody.                                           

Výsev trávníku

Nejvýraznější výhodou založení trávníku výsevem je nízká cena. Nevýhodou vysévaného trávníku jsou vysoké nároky na péči zejména a v počátečních několika týdnech po výsevu. Čerstvě vysetý trávník má v prvních týdnech velmi vysoké nároky na zavlažování. Trávník nesmí zaschnout, substrát s osivem musí být neustále vlhký! Je-li na zahradě instalován automatický zavlažovací systém stačí obvykle upravit závlahový cyklus podle potřeby. Je-li zahrada zavlažována manuálně, je třeba počítat s tím, že po výsevu bude majitel muset věnovat denně několik hodin důkladnému zavlažení celé oseté plochy. Trávník by také neměl být v počátku vůbec zatěžován, je třeba ho odplevelovat a často sekat aby se rychle zahustil.

Travní koberec

Travní koberce mají hlavní nevýhodu ve vyšší pořizovací ceně. Při zvolení kobercového trávníku však získáte několik dalších výhod. Trávník je v podstatě ihned po pokládce možné používat, na rozdíl od vysetého trávníku. Během jednoho dne má majitel na zahradě vysoce kvalitní, profesionálně zapěstovaný trávník. V počátečním období tak v podstatě zcela odpadají starosti s odplevelováním a náročnější údržbou.

Zakládání trávníku

Nekvalitně založený trávník se bude do dobré kondice dostávat těžko a dlouho. I když bude jeho majitel investovat do údržby mnoho času a prostředků. Proto je nezbytné zakládání trávníku nepodcenit a neošidit. Druhou podmínkou dlouhodobě krásného trávníku je jeho pravidelná údržba. Trávník je třeba pravidelně zavlažovat a pravidelně sekat. Několikrát za sezónu je dobré trávník odplevelovat a přihnojovat, případně provést prořezání (vertikutaci) či provzdušnění (aerifikaci). Naše firma vám může nabídnout veškeré služby v údržbě trávníků a zeleně.

Údržba trávníků

Komplexní údržbu trávníků provádíme nejen v rámci údržby soukromých zahrad, ale i jako samostatnou údržbu velkých travnatých ploch. V rámci údržby travnatých ploch provádíme veškeré potřebné práce a úkony - pravidelná seč s odvozem posekané travní hmoty, prořezání (vertikutaci), provzdušnění (aerifikaci), pískování, odplevelení, přihnojení, likvidaci mechů, dosetí atd.

BH-Garden s.r.o. | Libchavská 135 470 01 Česká Lípa | Mobil: +420 731 282 382 | Email: info@bh-garden.cz
© 2019 BH-Garden s.r.o.