Závlahové systémy

Zavlažovací stavby patří k úplně nejstarším lidským stavebním dílům a na jejich funkčnosti často závisela existence celých civilizací. Zahrada jako živý celek vyžaduje pravidelnou a dlouhodobou péči. Základní péčí o zahradu je zajištění a udržení optimálního vláhového režimu rostlinám i trávníkové ploše. Správně navržený a nainstalovaný závlahový systém, vám umožní dosáhnout značných úspor času i vody, čímž se velmi brzy začnou pokrývat investiční náklady.

Zejména u větších zahrad je bez použití automatických závlahových systémů, zajištění optimálního závláhového režimu rostlin skoro nemožné. Nejnáročnější na pravidelný a přiměřený přísun srážek jsou zahrady mladé, čerstvě založené. Automatické závlahové systémy jsou takové systémy, u kterých je celý režim řízen automaticky, bez ovlivňování člověkem.

Automatický závlahový systém zajišťuje především úsporné, ekonomické a efektivní zavlažování. V případě závlahy v nočních a ranních hodinách dochází ke značnému omezení ztrát vody vlivem menšího výparu, ovlivnění větrem, atd. Také teplota vody bývá v noci blízká teplotě zavlažovaného povrchu, což trávníkům a ostatním rostlinám prospívá, protože nezažívají teplotní šok. Efektivitu automatického závlahového systému doplňují čidla srážek nebo větru, která v případě dostatku přirozených srážek či silného větru celý systém dočasně odpojí z provozu.

Výhody automatického závlahového systému:

 

 • snížení vlivu lidského faktoru
  • dosažení značných úspor vody díky rovnoměrné a cílené závlaze
  • minimalizace odparů vody při zálivce v nočních nebo ranních hodinách
  • šetrnější způsob zálivky trávy a rostlin a lepší využití vody
  • automatická závislost intenzity závlahy na srážkách
  • rychlá návratnost investičních nákladů
  • značná úspora času ve srovnání s ručním zaléváním
  • ochrana systému před odcizením (systém je trvale pod zemí)
  • nižší poškození trávníků (žádné hadice se nepovalují po zahradě)
  • velice snadná obsluha závlahy
  • možnost členění závlahy do sekcí s různými požadavky na závlahu
  • vytvoření velmi zajímavého vizuálního efektu a příjemného mikroklima
  • vyšší zhodnocení pozemku

Vyspělost těchto systémů nevyžaduje přítomnost osoby, která by celý systém ovládala, ale celý zavlažovací proces můžeme svěřit počítačové jednotce. V době, kdy je systém mimo provoz, běžný uživatel zahrady ani nerozpozná přítomnost závlahového systému.

Závlahu lze instalovat i později, do již hotové zahrady. V tomto případě nejsou již po 14 dnech výkopy v trávníku zřetelné. Pokud se nasazení automatizovaného systému z nějakého důvodu nevyplatí (menší zahrada, malý rozpočet), přesto je možné si práci se zavlažováním výrazně ulehčit a to pomocí podzemního rozvodu vody.

Automatické závlahové systémy se mohou velmi lišit svojí velikostí. Nejmenší systémy mohou být navrženy pro jediný květináč, opakem jsou centrálně řízené celky městské zeleně nebo golfová hřiště.

BH-Garden s.r.o. | Libchavská 135 470 01 Česká Lípa | Mobil: +420 731 282 382 | Email: info@bh-garden.cz
© 2019 BH-Garden s.r.o.